ไวรัล รู้เท่าทันการหลอกลวง ในยุคออนไลน

ปัจจุบันนี้การสื่อสารของประเทศไทยได้เข้าสู่ยุคเทคโนโลยี 5Gอย่างเต็มรูปแบบแล้วอันจะเห็นได้จากการที่เราสามารถใช้โทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวในการอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการใช้ชีวิตประจำวันหรือการทำงานผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น การทำธุรกรรมการเงิน(E – Banking) ไวรัล ในไทย 2023 การซื้อของออนไลน์การประชุมออนไลน์ เป็นต้นเมื่อยิ่งมีการสื่อสารทางออนไลน์มากขึ้นเท่าไหร่ ไวรัล ในไทย ก็ย่อมจะเกิดปัญหาต่างๆได้มากขึ้นเท่านั้น